ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Доставчикът в платформата blueknxtraining.center предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата blueknxtraining.center ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

3. Доставчикът в платформата blueknxtraining.center има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

4. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата blueknxtraining.center има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в платформата blueknxtraining.center.

5. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата blueknxtraining.center има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на платформата blueknxtraining.center.

6. Доставчикът обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с тези Общите условия. Доставчикът ще съхранява предоставените му по време на регистрацията от Потребителя лични данни, включително име, телефонен номер, имейл. Доставчикът няма право да предоставя на трети страни тези данни. След прекратяване на регистрацията на Потребителя тези данни ще бъдат съхранявани в продължение на 3 (три) години за нуждите на поддържането на сертификацията на Потребителя. След изтичането на този срок, данните ще бъдат унощожени.

7. Във всеки момент, Доставчикът в платформата blueknxtraining.center има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

8. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата blueknxtraining.center има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https:// blueknxtraining.center > вход > забравена парола.