Системите, които улесняват деня ни

Светът на системите за автоматизация и контрол ще ви плени с възможностите си, които можете да откривате и използвате всеки ден

Нашият център за обучение

Нашето желание е да ви покажем ползите, които придобиването на вашия сертификат ‘KNX Partner’ ви дава: вие сте признат за сертифициран и компетентен интегратор на системи за автоматизация във всички страни, на всички континенти.

Освен сертификационни KNX курсове, ние провеждаме също и различни квалификационни, продуктови и демонстрационни курсове и семинари. Проверявайте редовно раздела на сайта ни за актуални събития.

Във всички наши курсове се стремим да отделяме възможно най-голямо внимание на практическата страна на нещата - знаем, че това е интересното и полезното за хората, които избират 'Блу KNX'. Нашите курсове винаги ще бъдат съставени от малки групи, това ни позволява да бъдем максимално полезни за всички участници.

'Блу KNX' съвсем не е само център за обучение и сертификация на специалисти в областта на автоматизацията. Ние ще бъдем с вас във всеки етап на вашите проекти. Ние ще ви помогнем с детайлите на електро проектите, от които имате нужда. Ще ви помогнем също и в избора на най-подходяшите продукти за типа на проекта ви, по която работите, и ще ви ги предложим с атрактивни условия. И не на последно място, ще ви консултираме при конфигурирането, тестовете и настройките на системата, според изискванията на вашите клиенти.

BLUE KNX ЦЕНТЪР

Какво правим ние

Проекти

0+

Партньори

0+

Продукти

0+

Държави

0+

Нашите курсове

Новите курсове, които организираме

Дата: 11/7/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX....

Дата: 26/9/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX....

Дата: 24/10/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX....