Нашите курсове

5a46c89348425d459238a45a
Лектор: Здравко Донков
Дата: 11/7/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX. Организираните от нас курсове KNX Basic следват стриктно програмата на KNX и са организирани в малки групи....

5c0e6c67fb6fc04dd6e949a0
Лектор: Здравко Донков
Дата: 26/9/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX. Организираните от нас курсове KNX Basic следват стриктно програмата на KNX и са организирани в малки групи....

5c6aebb8e7179a27eb62930e
Лектор: Здравко Донков
Дата: 24/10/2019
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX. Организираните от нас курсове KNX Basic следват стриктно програмата на KNX и са организирани в малки групи....