Детайли за курс 'KNX Basic'

5a4249d5734d1d5b99267f42
Дата: 12/12/2018
Град: София

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX. Организираните от нас курсове KNX Basic следват стриктно програмата на KNX и са организирани в малки групи. Така във всеки един курс ше имаме достатъчно време за всички въпроси, уточнения и коментари, които ще ви помогнат да вземете максималното по време на вашето обучение. Темите на курса включват основни понятия и принципи на протокола, специфични детайли на софтуера за конфигуриране (ETS), използвани KNX топологии, компоненти, но също така и много други. В края на курса се провежда теоретичен и практически изпит, с който се тестват основните знания на KNX участниците в курса. Той е основата за издаването на вашия сертификат KNX Partner.

Тема
Продължителност
KNX System arguments
0.45 часа
KNX System overview
2.15 часа
KNX TP Topology
2.15 часа
KNX TP Telegram
2.15 часа
KNX Bus devices
2.15 часа
KNX TP Installation
2.15 часа
KNX Powerline 110 (informative)
0.5 часа
KNX RF (informative)
0.5 часа
KNX Project Design ETS: Basic
6 часа
KNX Project Design ETS: Advanced (informative)
1 часа
KNX Commissioning ETS
6 часа
KNX Diagnostics
3 часа