2/2/2018

Официално признат от международните организации по стандартизация като отговарящ на най-високите изисквания за сигурност по света, KNX Secure ще бъде представено на ISE 2018. KNX Secure отговаря на стандарт EN 50090-4-3 и е базиран на алгоритми за сигурност, стандартизирани съгласно ISO 18033-3, като криптиране AES 128 CCM, с цел ефективно предотвратяване на атаките срещу цифровата инфраструктура на сградите и постигане на най-високо ниво на защита на данните. Франц Камерл, председател на KNX Асоциацията, коментира: "В миналото крадците щяха да влязат в сгради през врати или прозорци. Днес те влизат чрез радио и комуникационни мрежи. Тъй като сградите стават все по-цифровизирани и свързани, естеството на потенциалните опасности също се промени. Само KNX дава най-подходящите отговори на тези въпроси. " KNX Secure се състои основно от два механизма. KNX IP Secure защитава IP комуникацията между KNX инсталациите. За тази цел KNX IP Secure разширява IP протокола по такъв начин, че всички изпратени телеграми и данни да са напълно криптирани. В същото време KNX Data Secure ефективно защитава потребителските данни, включително обменените данни с различните терминали, срещу неразрешен достъп и манипулиране, чрез криптиране и удостоверяване. И двата механизма могат да бъдат комбинирани и използвани успоредно, за да се постигне максимална безопасност.