11/2/2018

След приемането му за европейски стандарт през 2003 г. - серия EN 50090, и за международен стандарт през 2006 г. - ISO / IEC 14543-3-1-7, KNX продължава да бъде приеман от групи по национална стандартизация на различни държави. Това прави от KNX не само международен стандарт, но също и местен стандарт за автоматизация на дома и сградите в редица значими страни. KNX беше приет от китайските стандартизационни органи, като спецификации на методите за пренос, описанието на протокола, както и процедурите за управление са преведени официално на китайски език, за да стане стандарт GB / T 20965. В края на 2017 г. Standard Australia реши да приеме съответните 14543 -3 части като национална техническа спецификация. Тъй като техническата спецификация ще бъде приложима и в Нова Зеландия, това е важен крайъгълен камък за по-нататъшното разпространение на технологията KNX в световен мащаб, сега също и на австралийския континент!