7/2/2018

В допълнение към класическото управление на осветлението и засенчването, приложенията за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) представляват основна част от съвременната автоматизация на помещения и сгради. Като световен стандарт за технологията за дома и сградна инсталация, KNX интегрира и други приложения. Като се има предвид, че автоматизацията на дома и сградите представлява 40% от общото потребление на енергия, енергийната ефективност е от първостепенно значение, наред с повишаването на комфорта. Енергийната ефективност на сградите, както и влиянието на сградната автоматизация, са описани в европейския стандарт EN 15232. KNX предлага не само техническите изисквания за интегриране и комуникация на различните приложения и продукти, но вече е показал в редица проучвания и проекти, че може да се постигне икономия от 50% до 60% чрез индивидуален контрол на помещенията и контрол на вентилацията. По отношение на продуктите, проектанти и монтажници могат да избират измежду над 7 000 сертифицирани продукта KNX, които обхващат всички приложения на отопление, вентилация и климатизация. По този начин световният стандарт KNX предлага най-добрите изисквания за подобряване на енергийната ефективност на сградите.